Zlatibor2012

ZAŠTITNE OGRADE NA PUTEVIMA - SRPS

 

  • jednostrana ograda sa odstojnikom "S" i rukohvatom na objektu (JDOSO)

  • jednostrana ograda sa odstojnikom na objektu (JDOO)

  • dvostrana ograda sa odstojnikom (DDO)

  • dvostrana ograda sa odstojnikom na objektu (DDOO)

  • jednostrana ograda (JO)

  • jednostrana ograda sa odstojnikom (JDO)

SISTEMI