Kompanija se preko dve decenije bavi proizvodnjom i montažom čeličnih zaštitnih ograda.
U ponudi imamo preko 40 ispitanih sistema koji u potpunosti zadovoljavaju kako Evropske (serija standarda EN 1317), tako i ostale svetske standarde (GOST R, AASHTO).

Aluminijumski paneli za zaštitu od buke se koriste na autoputevima, železničkim pravcima, aerodromima, gradilištima, u urbanim sredinama i svim drugim mestima gde je neophodno smanjiti buku. Testiranja panela su dokazala njihove apsorpcione i reflektujuće karakteristike.

Šavne cevi su dizajnirane korišćenjem kvalitetnih materijala i naprednih alata, pod nadzorom obučenih i kvalifikovanih zaposlenih radnika. Šavne cevi su dostupne u različitim oblicima i dimenzijama, a mogu se i modifikovati prema zahtevima kupca.