You are here:

KOHLHAUER® ZIDOVI ZA ZAŠTITU OD BUKE – KVALITET ŽIVOTA
KOHLHAUER ALUMNA® - MODERNI INDUSTRIJSKI DIZAJN

KOHLHAUER ALUMNA® - MODERNI INDUSTRIJSKI DIZAJN
ALUMINIJUMSKI ELEMENTI VISOKOG KVALITETA

KOHLHAUER® zidovi za zaštitu od buke na perfektan način ujedinjuju visoke tehničke zahteve, izradu uz poštovanje ekoloških zahteva i upadljivu optiku. KOHLHAUER ALUMNA® ujedinjuju industrijski dizajn sa najboljim akustičkim i statičkim karakteristikama.

Elementi KOHLHAUER ALUMNA® nude industrijsku optiku metalne fasade. Svuda gde se traži jednostavan tehnički dizajn u metalu, primenjuju se oni.

Elementi se sastoje od statički delotvornih gornjih i donjih traka od ekstrudiranog aluminijuma. Prednji i zadnji zidovi od legiranog aluminijuma visokog kvaliteta postavljeni su na trake i zakovani samo bočnim kapama. Gornje i donje trake kao sistem žljebova i opruga sprečavaju prolaz zvuka. Bočne kape se takođe sastoje od ekstrudiranih profila sa umetnutim obostranim zaptivkama.

Njihove prednosti

• Stabilan oblik i otpornost na morsku vodu
• Gornje i donje trake obezbeđuju stabilnost
• Mogući su premazi različitim bojama
• Obostrane integrisane zaptivke
• Jednostavna montaža
• Izvrsno prigušivanje i absorbovanje zvuka
• Ispunjava zahteva EN-1793, EN-1794 kao i ZTV-Lsw 06
• Može se kombinovati sa sistemima SCORSA® FRAME

KOHLHAUER ALUMNA® - MODERNI INDUSTRIJSKI DIZAJN
ALUMINIJUMSKI ELEMENTI VISOKOG KVALITETA

STANDARDNE DIMENZIJE

4960 x 500 mm
3960 x 500 mm
2960 x 500 mm
2460 x 500 mm
1960 x 500 mm
(Specijalne dimenzije moguće prema zahtevu)

Debljina cca 120 mm
Težina: cca 19,5 kg/m2

KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI

AKUSTIČNE KARAKTERISTIKE

Po DIN EN ISO 717-1 kao i DIN EN 1793

Prigušenje zvuka iz vazduha Absorpcija
ALUMNA
(jednostrano absorbujući)
RW (C;Ctr) = 29 (-1;-5) dB;
DLR 25 dB (grupa B3)
DLa = 13 dB (grupa A4)

R. Kohlhauer GmbH

Draisstrasse 2
76571 Gaggenau | Germany
Phone: 0049 72 25 97 57-0
Fax: 0049 72 25 97 57-26
E-Mail: info@kohlhauer.com

WWW.KOHLHAUER.COM

Unipromet d.o.o.

Bulevar oslobodilaca bb
32000 Čačak | Srbija
Phone: 00381 32 357-040
Fax: 00381 32 357-050
E-Mail: office@unipromet.co.rs

WWW.UNIPROMET.CO.RS

OSTALI PROIZVODI KOHLHAUER®

Transparentni, reflektujući odn. absorbujući sistemi za zaštitu od buke, providan i zaštitom blendom

Ozelenjiv zid za zvučnu izolaciju – ekološki, trajan i visokofunkcionalan

Dvostruka korist: Zaštita od buke u povezanosti sa trajnim dobijanjem energije putem solarne tehnologije.