You are here:

Članovi skupštine

Milisav Novičić

Predsednik skupštine društva

Žaklina Bojović

Član skupštine društva

Danijela Munitlak

Član skupštine društva

Zoran Bojović

Član skupštine društva

Slavko Munitlak

Član skupštine društva

Bord direktora

Aleksandar Smiljanić

CEO

Zoran Bojović

Izvršni direktor proizvodnje, kontrole kvaliteta i investicione gradnje

Slavko Munitlak

Izvršni direktor ogranka Kraljevo

Danijela Munitlak

Izvršni direktor za finansije, opšte i pravne poslove i HR

Aleksandar Marković

Izvršni direktor za marketing, prodaju, nabavku i logistiku

Nemanja S. Petrović

Izvršni direktor za R&D

Ana Novičić Radojičić

Corporate Controller

Nikola Bojović

Direktor za kontinualno unapređenje

Ljilja Božović

IT direktor

Vladan Vasojević

Direktor sektora za proizvodnju

Bojan Simić

Direktor proizvodnje Kraljevo

Darko Jelić

Direktor službe razvoja

Đorđe Joksić

Direktor kontrole kvaliteta

Miloš Cvetić

Direktor službe marketinga

Miroslav Ristanović

Direktor prodaje Balkan

Dragana Aćimović Dumić

Direktor prodaje International

Uroš Milosavljević

Direktor prodaje Kraljevo

Marija Nešković

Direktor službe nabavke

Dejan Ćirić

Direktor službe opštih i pravnih poslova