Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja H2
ASI A
Područje delovanja W7
Dinamički ugib 1,60m
Prodiranje vozila (VI) 2,40m
Ispitana dužina 64m
Širina sistema 0,80m
Rastojanje između stubova 1,33m