Tip štitnika Štitnik A
Nivo zadržavanja H2
ASI A
Područje delovanja W6
Dinamički ugib 1,70m
Prodiranje vozila (VI) 2,10m
Ispitana dužina 80m
Širina sistema 0,80m
Rastojanje između stubova 2m

Preuzmite crtež: