Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja H1
ASI A
Područje delovanja W6
Dinamički ugib 1,60m
1,80m
Prodiranje vozila (VI) 2,10m
Ispitana dužina 60m
Širina sistema 0,80m
Rastojanje između stubova 4m