Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja H1/L1
ASI A
Područje delovanja W3
Dinamički ugib 0,80m
Prodiranje vozila (VI) 2,20m
Ispitana dužina 48m
Širina sistema 0,14m
Rastojanje između stubova 1,33m