Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja H1/L1
ASI A
Područje delovanja W2
Dinamički ugib 0,60m
Prodiranje vozila (VI) 2,40m
Ispitana dužina 36m
Širina sistema 0,30m
Rastojanje između stubova 1,33m