Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja N2
ASI A
Područje delovanja W1
Dinamički ugib 0,50m
Prodiranje vozila (VI) /
Ispitana dužina 36m
Širina sistema 0,30m
Rastojanje između stubova 1,33m