Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja H1/L1
ASI A
Područje delovanja W4
W5
Dinamički ugib 1,20m
1,30m
Prodiranje vozila (VI) 2,10m
2,40m
Ispitana dužina 48m
Širina sistema 0,14m
Rastojanje između stubova 2m