Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja N2
ASI A
Područje delovanja W3
Dinamički ugib 0,90 m
Prodiranje vozila (VI) /
Ispitana dužina 48m
Širina sistema 0,14m
Rastojanje između stubova 2m