Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja H1
ASI A
Područje delovanja W5
Dinamički ugib 1,20m
Prodiranje vozila (VI) 2,10m
Ispitana dužina 68m
Širina sistema 0,50m
Rastojanje između stubova 1,33m