Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja H1
ASI A
Područje delovanja W4
Dinamički ugib 1,10m
Prodiranje vozila (VI) 2,00m
Ispitana dužina 60m
Širina sistema 0,50m
Rastojanje između stubova 1,33m