Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja H1
ASI A
Područje delovanja W5
Dinamički ugib 1,30 m
Prodiranje vozila (VI) 2,30m
Ispitana dužina 60m
Širina sistema 0,50m
Rastojanje između stubova 2m