ESP/4.0 sa zaštitom od podletanja

Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja N2
ASI A
Područje delovanja W5
Dinamički ugib 1,40 m
Prodiranje vozila (VI) /
Ispitana dužina 60m
Širina sistema 0,18m
Rastojanje između stubova 4m