Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja N2
ASI A
Područje delovanja W4
Dinamički ugib 1,10 m
Prodiranje vozila (VI) /
Ispitana dužina 60m
Širina sistema 0,18m
Rastojanje između stubova 2m