You are here:

2017.

Nabavka visokoproduktivne opreme za proizvodnju panela za zaštitu od buke, sa zaokruženim procesom proizvodnje panela, od postupka profilisanja, automatskog sklapanja do postupka farbanja.

2016.

Proširenje proizvodnih kapaciteta i puštanje u rad nove linije za izradu trovalnog štitnika.

2015.

Početak novog proizvodnog programa – panela za zaštitu od buke.

2012.

Kupovina fabrike šavnih cevi u Kraljevu, što rezultira proširenje delatnosti kroz proizvodnju šavnih cevi, ZP profila, krovnih pokrivki i dr.

2010.

Uvodjenje novog integrisanog informacionog sistema.

2007.

Izvršena je kupovina pogona za toplo cinkovanje čime se zaokružuje ciklus u proizvodnji čeličnih ograda i uslužno cinkovanje čeličnih konstrukcija.

2003.

Unipromet je postao član udruženja “RAL“ iz Nemačke i na taj način dobio sertifikat za proizvodnju čeličnih ograda.

1996.

Proširivanja proizvodnih kapaciteta, nabavkom linija za profilisanje, linije za uzdužno sečenje i apkant prese.

1992.

Rađa se ideja o proizvodnji i održavanju čeličnih zaštitnih ograda.

1989.

Osnovana kompanija Unipromet.