You are here:

MAGNUM AC10 / MAGNUM AL12

Inovativni način sklapanja panela doprinosi izvanrednim mehaničkim karakteristikama panela (jedan od retkih ispitan na 5m) čineći ga pogodnim za izradu zidova za zaštitu od buke kako duž različitih puteva tako i duž železnickih pravaca, aerodroma i drugih izvora buke. Upotreba pocinkovanog lima u izradi stranica garantuje visok stepen otpornosti na koroziju, pa samim tim imaju dug životni vek panela.

Upotreba različitih tipova bočnih poklopaca pojednostavljuje prilagođavanje panela različitim tipovima HE140/160/180/200 nosača, u zavisnosti od specifičnosti projekta, a naknadno bojenje panela omogućava savršeno uklapanje u svako arhitektonsko okruženje.

Magnum AC 10 paneli su apsorbujući i reflektujući pocinkovani paneli za zaštitu od buke. Stranice panela se sklapaju sistemom koji se bazira na trajnoj plastičnoj deformaciji (takozvani „clinching“) čime se izbegava upotreba vijaka ili nitni. Magnum AC 10 je sertikovan proizvod ispitan u skladu sa serijom standarda EN 1793 (zvučna izolacija i apsorpcija) i EN 1794 (mehaničke karakteristike) za koji posedujemo CE sertikat.

Magnum AL12 paneli su apsorbujući i reflektujući aluminijumski paneli za zaštitu od buke. Stranice panela se sklapaju sistemom koji se bazira na trajnoj plastičnoj deformaciji (takozvani „clinching“) čime se izbegava upotreba vijaka ili nitni. Magnum AL 12 je sertikovan proizvod ispitan u skladu sa serijom standarda EN 1793 (zvučna izolacija i apsorpcija) i EN 1794 (mehaničke karakteristike) za koji posedujemo CE sertikat.

IZOLACIJA / AC10

ISO 717: 2015
Rw (C; Ctr) = 31 dB (-2; -6)

EN 1793-2 : 2013
DLR = 26 dB
EN 1793-2 : 2013
B3

APSORPCIJA / AC10

EN 1793 -1:2013
DL𝛼 = 20 dB

EN 1793 -1:2013
A5

IZOLACIJA / AL12

ISO 717: 2015
Rw (C; Ctr) = 30 dB (-2; -6)

EN 1793-2 : 2013
DLR = 25 dB
EN 1793-2 : 2013
B3

APSORPCIJA / AL 12

EN 1793 -1:2013
DL𝛼 = 20 dB

EN 1793 -1:2013
A5