You are here:

Međunarodni transport

VREME JE NOVAC

25 kamiona različite nosivosti • iskusni vozači sa ukupno 900.000 pređenih kilometara godišnje  • poštovanje rokova