You are here:

Plastifikacija

Nova linija za površinsku zaštitu metala primenom elektrostatičkog farbanja nanošenjem boje u prahu, osmišljena je tako da može da odgovori najsavremenijim zahtevima korozione zaštite koje je postavila metaloprerađivačka industrija.

Proces započinje visokokvalitetnom fizičkom i hemijskom pripremom obrade metala nakon čega sledi nanošenje praha na poliesterskoj, epoksipoliesterskoj ili bilo kojoj drugoj bazi.

Prolaznost radnih elemenata koji se tretiraju može biti u opsegu dimenzija:

6100mm dužine,
2000mm visinei
700mm širine.

Transportni sistem se sastoji od nosećih jedinica kapaciteta nosivosti 80kg/m, ukupne dužine 300 metara.

Možemo da plastificiramo elemente od:

 • Aluminijuma
 • Hladno valjanog lima
 • Pocinkovanog čelika
 • Nerđajućeg čelika
 • Običnog čelika

Prednosti elektrostatičkog farbanja:

 • Nije štetno po prirodnu i radnu sredinu
 • Bezbedno je za rukovanje i obradu
 • Energetski je efikasno i ekonomično
 • Stabilan proces sa zagarantovanim kvalitetom površinske zaštite sa kojim se bez bojazni može odgovoriti izazovima koje postavlja tržište, a koji su iz dana u dan sve veći.
 • Elektronski kontrolisani nadgledan proces u svim segmentima postrojenja (hemijska priprema, termogeni, nanošenje boje, konvejer).
 • Softverski praćen proces sa mogućnošću periodičog memorisanja vitalnih parametara
 • Softver daje mogućnost lake promene parametara procesa u zavisnosti od zahteva.
 • Multifuncionalnost postrojenja
 • Nema uticaja ljudskog faktora na kvalitet
 • Kontrola završnog sloja premaza u skladu sa zahtevima standarda „QUALICOAT“