Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja H4b
ASI A
Područje delovanja W7
Dinamički ugib 2,00m
Prodiranje vozila (VI) 2,50m
Ispitana dužina 76m
Širina sistema 0,50m
Rastojanje između stubova 1,33m