Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja H4b
ASI A
Područje delovanja W5
Dinamički ugib 0,90m
Prodiranje vozila (VI) 2,50m
Ispitana dužina 76m
Širina sistema 0,86m
Rastojanje između stubova 2m