Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja H2
ASI A
Područje delovanja W4
Dinamički ugib 0,90m
Prodiranje vozila (VI) 1,40m
Ispitana dužina 60m
Širina sistema 0,45m
Rastojanje između stubova 1,33m