Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja H2
ASI B
Područje delovanja W1
Dinamički ugib 0,40m
Prodiranje vozila (VI) 0,80m
Ispitana dužina 36m
Širina sistema 0,37m
Rastojanje između stubova 1m