Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja H2
ASI B
Područje delovanja W2
Dinamički ugib 0,60m
Prodiranje vozila (VI) 0,80m
Ispitana dužina 36m
Širina sistema 0,37m
Rastojanje između stubova 0,5m