Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja H2
ASI B
Područje delovanja W4
Dinamički ugib 0,70m
Prodiranje vozila (VI) 1,30m
Ispitana dužina 52m
Širina sistema 0,45m
Rastojanje između stubova 2m