Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja H1/L1
ASI A
Područje delovanja W2
Dinamički ugib 0,70m
Prodiranje vozila (VI) 1,40m
Ispitana dužina 60m
Širina sistema 0,02m
Rastojanje između stubova 1m