Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja N2
ASI A
Područje delovanja W2
Dinamički ugib 0,50 m
Prodiranje vozila (VI) /
Ispitana dužina 60m
Širina sistema 0,20m
Rastojanje između stubova 1m