Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja H1/L1
ASI A
Područje delovanja W4
Dinamički ugib 1,00m
Prodiranje vozila (VI) 1,30m
Ispitana dužina 60m
Širina sistema 0,02m
Rastojanje između stubova 1,33m