Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja H4b
ASI B
Područje delovanja W6
Dinamički ugib 1,22m
Prodiranje vozila (VI) >3,50m
Ispitana dužina 80m
Širina sistema 0,60m
Rastojanje između stubova 1,33m