Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja H4b/L4b
ASI B
Područje delovanja W4
Dinamički ugib 1,20m
Prodiranje vozila (VI) 3,60m
Ispitana dužina 60m
Širina sistema 0,32m
Rastojanje između stubova 1,33m