Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja H4b/L4b
ASI B
Područje delovanja W2
Dinamički ugib 0,30m
Prodiranje vozila (VI) 1,30m
Ispitana dužina 72m
Širina sistema 0,32m
Rastojanje između stubova 1,33m