Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja H2
ASI A
Područje delovanja W4
Dinamički ugib 0,80m
Prodiranje vozila (VI) 1,30m
Ispitana dužina 40m
Širina sistema 0,50m
Rastojanje između stubova 1,33m