Tip štitnika 3W
Nivo zadržavanja H2
ASI A
Područje delovanja W5
Dinamički ugib 1,60m
Prodiranje vozila (VI) 2,10m
Ispitana dužina 40m
Širina sistema 0,35m
Rastojanje između stubova 2m