Tip štitnika 3W
Nivo zadržavanja H2
ASI A
Područje delovanja W5
Dinamički ugib 1,60m
Prodiranje vozila (VI) VI6
Ispitana dužina 52m
Širina sistema 0,37m
Rastojanje između stubova 2m