You are here:

UniCon A

UniCon A

Jedan od proizvoda „Unipromet“-a su izolacioni i apsorbujući paneli za zaštitu od buke kao i metalne konstrukcije za iste.

Testovi aluminijumskih panela pokazali su da imaju odličnu apsorpciju i dobru zvučnu izolaciju. Ostvarena zvučna i izolaciona svojstva panela pružaju visoku efikasnost prilikom njihovog korišćenja za zaštitu od buke.

Zaštitni paneli se koriste za smanjenje nivoa buke od saobraćaja – (železnice, autoputeva) gradilišta, industrijskih objekata i svih drugih mesta gde se javlja potreba za smanjenjem buke.

Osim ispunjenja svog glavnog zadatka – zaštite od buke naseljenih oblasti, zaštitni paneli su često deo pejzaža, tako da je potrebno da imaju atraktivan izgled i da se njime uklope u arhitektonsko okruženje što UniCon panel u potpunosti ispunjava svojim izgledom i funkcionalnošću.

MEHANIČKA SVOJSTVA

APSORPCIJA ZVUKA ZVUČNE BARIJERE

IZOLACIJA OD VAZDUŠNOG ZVUKA ZVUČNE BARIJERE

UniCon R

UniCon R

Jedan od proizvoda „Unipromet“-a su reflektujući paneli za zaštitu od buke kao i metalne konstrukcije za iste.

Zaštitni paneli se koriste za smanjenje nivoa buke od saobraćaja – (železnice, autoputeva) gradilišta, industrijskih objekata i svih drugih mesta gde se javlja potreba za smanjenjem buke.

Osim ispunjenja svog glavnog zadatka – zaštite od buke naseljenih oblasti, zaštitni paneli su često deo pejzaža, tako da je potrebno da imaju atraktivan izgled i da se njime uklope u arhitektonsko okruženje što UniCon panel u potpunosti ispunjava svojim izgledom i funkcionalnošću.

MEHANIČKA SVOJSTVA

IZOLACIJA OD VAZDUŠNOG ZVUKA ZVUČNE BARIJERE