Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja H1
ASI A
Područje delovanja W3
Dinamički ugib 0,90m
0,90m
Prodiranje vozila (VI) 1,20m
Ispitana dužina 49,50m
Širina sistema 0,21m
Rastojanje između stubova 3m