You are here:

Smanjenje buke za bolji kvalitet života

Aluminijumski paneli za zaštitu od buke se koriste na autoputevima, železničkim pravcima, aerodromima, gradilištima, u urbanim sredinama i svim drugim mestima gde je neophodno smanjiti buku. Kako vozila na autoputu stvaraju prosečno buku od 80 decibela, a propisi u zonama stambenih naselja nalažu smanjenje buke ispod 65 decibela (55 decibela noću), jasna je potreba za njihovom upotrebom. Testiranja panela su dokazala njihove apsorpcione i reflektujuće karakteristike. Unipromet u ponudi poseduje sledeće vrste panela:

Klik na sliku za detalje

Klik na sliku za detalje

Osim ispunjenja svog glavnog zadatka – zaštite od buke u naseljenim oblastima, paneli su često deo pejzaža i svojim atraktivnim izgledom se jednostavno uklapaju u arhitektonsko okruženje.

Tipovi panela:

• Reflektujući paneli – čija uloga je da deo zvučnih talasa reflektuju u atmosferu, izradjuju se od profilisanog aluminijumskog lima sa prednje i sa zadnje strane, sa ispunom od kamene vune. Sa bočnih strana paneli su zatvoreni aluminijumskim poklopcima

• Apsorpcioni paneli – čija uloga je da deo zvučnih talasa apsorbuju i na taj način smanje buku, izradjuju se od perforiranog aluminijumskog lima sa prednje (apsorbujuće) strane i profilisanog aluminijumskog lima sa zadnje (reflektujuće) strane, sa ispunom od bitumenske trake i kamene vune. Sa bočnih strana paneli su zatvoreni aluminijumskim poklopcima

• Transparentni paneli – izradjuju se od polikarbonata ili akril stakla u odgovarajućem aluminijuskom ramu