You are here:

Zaštitne ograde za puteve

Kompanija se preko dve decenije bavi proizvodnjom i montažom čeličnih zaštitnih ograda.
U ponudi imamo preko 40 ispitanih sistema koji u potpunosti zadovoljavaju kako Evropske (serija standarda EN 1317).

Bankinske ograde

Nivo zadržavnja N2
Područje delovanja W5
ASI A
Nivo zadržavnja N2
Područje delovanja W4
ASI A
Nivo zadržavnja N2
Područje delovanja W4
ASI A
Nivo zadržavnja N2
Područje delovanja W1
ASI B
Nivo zadržavnja N2
Područje delovanja W2
ASI A
Nivo zadržavnja N2
Područje delovanja W2
ASI A
Nivo zadržavnja N2
Područje delovanja W5
ASI A
Nivo zadržavnja N2
Područje delovanja W3
ASI A
Nivo zadržavnja N2
Područje delovanja W3
ASI A
Nivo zadržavnja N2
Područje delovanja W5
ASI A
Nivo zadržavnja H1
Područje delovanja W5
ASI A
Nivo zadržavnja H1
Područje delovanja W4
ASI A
Nivo zadržavnja H1/L1
Područje delovanja W2
ASI A
Nivo zadržavnja H1/L1
Područje delovanja W4
ASI A
Nivo zadržavnja H1/L1
Područje delovanja W4
W5
ASI A
Nivo zadržavnja H1/L1
Područje delovanja W3
ASI A
Nivo zadržavnja H1
Područje delovanja W6
ASI A
Nivo zadržavnja H1
Područje delovanja W3
ASI A
Nivo zadržavnja H2
Područje delovanja W6
ASI A
Nivo zadržavnja H2
Područje delovanja W7
ASI A
Nivo zadržavnja H2
Područje delovanja W4
ASI A
Nivo zadržavnja H2
Područje delovanja W4
ASI B
Nivo zadržavnja H2
Područje delovanja W4
ASI B
Nivo zadržavnja H2
Područje delovanja W4
ASI A
Nivo zadržavnja H2
Područje delovanja W2
ASI B
Nivo zadržavnja H2
Područje delovanja W5
ASI A
Nivo zadržavnja H2
Područje delovanja W3
ASI B
Nivo zadržavnja H4b
Područje delovanja W5
ASI A
Nivo zadržavnja H4b
Područje delovanja W7
ASI A
Nivo zadržavnja H4b/L4b
Područje delovanja W4
ASI B

Ograde na objektu

Nivo zadržavnja N2 na objektu
Područje delovanja W1
ASI A
Nivo zadržavnja H1/L1 na objektu
Područje delovanja W2
ASI A
Nivo zadržavnja H1 na objektu
Područje delovanja W5
ASI A
Nivo zadržavnja H2 na objektu
Područje delovanja W4
ASI B
Nivo zadržavnja H2 na objektu
Područje delovanja W4
ASI B
Nivo zadržavnja H2 na objektu
Područje delovanja W4
ASI A
Nivo zadržavnja H2 na objektu
Područje delovanja W1
ASI B
Nivo zadržavnja H4b na objektu
Područje delovanja W6
ASI B
Nivo zadržavnja H4b/L4b na objektu
Područje delovanja W2
ASI B