You are here:

Žičane ograde

U saradnji sa partnerima možemo ponuditi različite tipove žičanih ograda. Dimenzije pletiva, raspored stubova su prilagođeni zahtevima kupca.

Žičane ograde se mogu postavljati u dve varijante sa betoniranim stubovima ili sa stubovima pobijenim u zemlju bez betoniranja (sistem koji je Unipromet razvio i ispitao u ovlašćenim institucijama).