Tip štitnika Štitnik A
Štitnik B
Nivo zadržavanja H2
ASI B
Područje delovanja W4
Dinamički ugib 0,60m
Prodiranje vozila (VI) 1,00m
Ispitana dužina 60m
Širina sistema 0,86m
Rastojanje između stubova 2m