You are here:

Bord direktora

Zoran Bojović

Direktor

Aleksandar Smiljanić

Direktor

Žaklina Bojović

Izvršni direktor za marketing, prodaju i nabavku

Danijela Munitlak

Izvršni direktor finansija, opštih i pravnih poslova
i ljudskih resursa

Slavko Munitlak

Izvršni direktor ogranka Kraljevo i sektora logistike

Bojan Simić

Rukovodilac proizvodnje ogranka Kraljevo

Dejan Ćirić

Direktor službe opštih i pravnih poslova

Ivona Poletan

HR direktor

Marija Nešković

Direktor službe nabavke

Budimir Ćuković

Savetnik za razvoj čeličnih zaštitnih sistema