You are here:

Bord direktora

Zoran Bojović

Generalni direktor

Žaklina Bojović

Komercijalni direktor

Danijela Munitlak

Finansijski direktor

Slavko Munitlak

Direktor ogranka u Kraljevu

Gradimir Ilić

Tehnički direktor

Bojan Simić

Tehnički direktor ogranka u Kraljevu

Dejan Ćirić

Direktor za opšte, pravne i kadrovske poslove

Budimir Ćuković

Savetnik za razvoj čeličnih zaštitnih sistema